Hlavné menu

Náš kolektív Vytlačiť

MUDr. Ľubica Zdarileková vedúci lekár 1. DENTÁLNEHO CENTRA s.r.o.

Ing. Anton Zdarilek
manažér kvality 1. DENTÁLNEHO CENTRA s.r.o.
MDDr. Matúš Hutňan - lekár 1. DENTÁLNEHO CENTRA s.r.o. - Záporožská

MDDr. Jozef Ponca
- lekár 1. DENTÁLNEHO CENTRA s.r.o. - Záporožská

Piroška Melichárková
– asistujúca sestra 1. DENTÁLNEHO CENTRA s.r.o. - Záporožská

Zuzana Húsková
– asistujúca sestra 1. DENTÁLNEHO CENTRA s.r.o. - Záporožská

Anna Tóthová, dipl.d.h.
– diplomovaná dentálna hygienička 1. DENTÁLNEHO CENTRA s.r.o. - Ambroseho


Pre zvyšovanie úrovne nášho vzdelania sa zúčastňujeme sympózií a seminárov o najnovších poznatkoch a postupoch v stomatológii, ktoré aktívne využívame vo svojej praxi.

O Vaše pohodlie a spokojnosť sa stará kolektív skúsených lekárov, odborníkov a sestier 1.DENTÁLNEHO CENTRA s.r.o.